Visie

 
Het Breda’s Festival Orkest wil zowel lichte als klassieke muziek promoten onder de jongeren. Hiermee hebben we als belangrijk doel het opwaarderen van het beeld van (klassieke) muziek in de samenleving in het algemeen. Het verbinden van mensen d.m.v. diversiteit in programmering en samenwerken met andere (kunst)disciplines of
 
Muziek is muziek: emancipatie van de klassieke maar ook lichte muziek in de breedste zin van het woord maar vooral met de nadruk op vernieuwing. Door een sterke focus op de artistieke waarde van dit initiatief willen we een ‘echte plek’ in de kunst en cultuurwereld opeisen. Dit zal zowel muzikaal als artistiek gebeuren onder professionele begeleiding en omstandigheden.
 
We willen de Musici de kans bieden om zich verder te ontwikkelen (en sommige zelfs tot professional) kansen bieden. Dat betekent dat veel musici uit de sector niet de mogelijkheid krijgen zichzelf verder te bekwamen dan binnen de amateursector.
Het Breda’s Festival Orkest voorziet ook in deze behoefte en kunnen we ook onze talenten vasthouden. Nu is de praktijk dat men voor meer uitdaging op zoek gaat buiten de regio.
 
Het Breda’s Festival Orkest is uniek als we kijken in Nederland. Omdat we op deze manier juist aansluiting kunnen vinden bij een veel jongere doelgroep die graag muziek willen maken maar zich niet comfortabel voelen bij hetgeen nu wordt aangeboden.
Dit betekent ook vaak dat de blazers, ook al lenen deze instrumenten zich uitstekend om in orkest verband te spelen, minder makkelijk naar een orkest toe gaan omdat men te snel aan een ouderwets blaasorkest denkt. Op deze manier hopen we in te kunnen spelen op deze behoefte zodat zij zich ook verder kunnen ontwikkelen.
 
In het algemeen wordt er vaak alleen aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling van een muzikant. Door steeds met andere kunstdisciplines samen te werken leert men ook van andere kunstvormen. Vaak lopen andere kunstorganisaties tegen dezelfde problemen aan. Dit komt omdat men vaak alleen maar in de eigen, meestal beperkte kring, blijft zoeken naar mogelijkheden. Juist door samen te werken en je open te stellen voor andere vormen van kunst ontstaan nieuwe initiatieven die meestal krachtiger en succesvoller zijn. Het is ook de bedoeling dat de ontwikkeling van de muzikanten en de mensen uit de andere kunstdisciplines van elkaar leren. Hiermee wordt het zogenaamde in hokjes denken dan ook tenietgedaan.
 
 
 
 
 
Muzikale vorming van (jonge) talentvolle muzikanten in de breedste zin van het woord
 
o   het bieden van de mogelijkheid om o.l.v. een professionele dirigent i.s.m. andere jonge talentvolle muzikanten bijzondere concerten realiseren;
o   het bieden van de mogelijkheid tot solo-optredens aan jonge muzikanten in opleiding (conservatorium of vergelijkbaar);
o   het fungeren als netwerkmoment voor de deelnemende muzikanten.
o   Het waarderen van elkaars kwaliteiten uit de verschillende kunstdisciplines.
o   Kamermuziek
 
Samen muziek maken op hoog niveau voegt buiten het plezier hebben natuurlijk meer toe. Dit geldt niet alleen voor de mensen die ook daadwerkelijk besluiten een vakopleiding te gaan volgen op een conservatorium. Muzikanten verbeteren en inspireren zichzelf en elkaar door samen te werken aan interessante programma’s. Uiteraard is dit alles een combinatie door samen muziek te maken het ook samen te beleven.
 
Talentontwikkeling
 
Zoals eerder gememoreerd is samen muziek maken is goed voor de algehele ontwikkeling. Daarnaast is het ook belangrijk dat de individu daadwerkelijk de aandacht krijgt die nodig is om zichzelf te ontplooien. Het is niet de bedoeling dat het een eenmalig karakter heeft maar er ook daadwerkelijk op lange termijn wordt gemikt, we praten dus meer over een orkest academie, hetgeen weer goed aansluit bij de visie van de Nieuwe Veste in de stedelijke muzieklijn. Er kunnen bijvoorbeel m.m.v. het BFO-workshops worden georganiseerd als:
 
·       Podiumpresentatie
·       Repertoire adviezen voor diverse ensembles
·       Mentale coaching door bijvoorbeeld een sportpsycholoog
·       Lichamelijke aspecten als houding door fysiotherapeut
·       Efficiënt studeren
·       Informatie over subsidieverstrekkers en overige fondsen t.b.v. ontwikkeling
 
Bij alle projecten zijn professionals betrokken door o.a. coaching on the job en het geven van sectierepetities.  Dit zijn allemaal gerenommeerde professionele musici en hebben zowel in de regio als ver daarbuiten een goede staat van dienst. Het BFO dient heeft een duidelijk doel, het enthousiasmeren van jonge musici om in een orkest te spelen dat inspeelt op het huidige muzikale beeld en de beleving van de jonge generatie muzikanten. 
 
Innovatief
 
Bereiken dat meer jonge componisten en arrangeurs de kans krijgen om te componeren voor deze bijzondere orkestvorm. Daarnaast willen we ook aansluiting vinden bij de hedendaagse componistenopleidingen om jonge aanstormende componisten te interesseren voor ons medium. 
Ook zijn het combineren van andere disciplines blijft een belangrijk speerpunt. Dat hoeft niet alleen een kunstvorm te zijn maar kan ook linken aan thema’s uit de sport bijvoorbeeld. 
Maar ook vanuit de urban hoek zoeken we aansluiting zoals Hip hop/R&B en uiteraard met producers en DJ’s om een jongere doelgroep aan te spreken.  Door livemuziek te combineren met de nieuw geproduceerde muziek en jonge talenten uit de hiphop scene ontstaat er weer een nieuw idioom welke zeker zal passen bij de evenementen die in Breda worden georganiseerd!
 

.